G Data Software | Aktualizacje

Aktualizacje

Top  Previous  Next

Sekcja Aktualizacje dostarcza informacje na temat aktualności programu i sygnatur wirusów. Umożliwia przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania, a także modyfikacji ustawień aktualizacji.

Kliknij odnośnik Opcje, aby otworzyć okno ustawień aktualizacji.

Powiązane strony

NOD | G DATA Antivirus | Kaspersky |